Офіційні правила

Офіційні правила рекламної Акції  

«Кіно смакує краще з Lay’s!»  

(надалі – Акція)

1. Організатор та Виконавці Акції

1.1. Організатором Акції є ТОВ «САНДОРА» (далі – «Організатор»), код ЄДРПОУ 22430008. Місцезнаходження Організатора: 57262, Україна, Миколаївська область, Вітовський район, с. Миколаївське.

1.2. Виконавцем Акції є ТОВ «ТВІГА ГОУ» (надалі - Виконавець), код ЄДРПОУ 41565498. Місцезнаходження Виконавця: 04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, б.23/8.

1.3. Технічним партнером Акції є ТОВ "512 Діджитал", код ЄДРПОУ Місцезнаходження 02232, м. Киів, вул. Тампере, 13А.

 

2. Мета проведення Акції та інформаційна підтримка Акції

2.1. Метою проведення Акції є привернення уваги, підвищення рівня обізнаності та лояльності споживачів до продукції під торговельною маркою (далі – ТМ) «Lay`s», що має на меті стимулювання придбання продукції, що реалізується Організатором Акції  в рамках його господарської  діяльності.

2.2. Офіційні правила рекламної Акції (надалі – Правила) розміщуються на сайті www.promolays.foxtrot.com.ua  (далі – Сайт).

2.3. УВАГА! Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу.

2.4. Коротка інформація про строки проведення Акції, її правила та умови буде доступна:

 • на сайті www.promolays.foxtrot.com.ua;
 • за телефоном «гарячої лінії» 0 800 300 309 (далі - гаряча лінія) (графік роботи щодня з 08:00 до 22:00). Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні в межах території України. Дзвінки з мобільних – згідно тарифів відповідного оператора.

2.5. Термінологія та поняття, які використовуються в даних офіційних правилах:

2.5.1. Доба - відрізок часу в період однієї астрономічної доби з 00 годин 00 хвилин 00 секунд до 23 годин 59 хвилин 59 секунд за київським часом.

2.5.2. Акційний товар – будь-який телевізор, представлений в асортименті мережі магазинів електроніки «Фокстрот».

2.5.3. Чек – фіскальний чек, виданий мережею магазинів електроніки «Фокстрот» як підтвердження факту придбання акційного товару.

2.5.4.Унікальний Учасник Акції - Учасник Акції з належним лише йому унікальним номером мобільного телефону та унікальними паспортними даними громадянина України.

 

3. Строк (тривалість) та територія (місце) проведення Акції

3.1. Строк проведення Акції: Акція триває (період безпосередньої реєстрації чеків в Акції) з 00:00 годин 21 грудня 2020 року по 23:59 години 05 лютого 2021 року включно (далі – «Строк проведення Акції»).

3.2. Акція проводиться по всій території України в мережі магазинів електроніки «Фокстрот» (адреси розташування магазинів розміщено за посиланням https://www.foxtrot.com.ua/ru/stores, включаючи інтернет-магазин мережі https://www.foxtrot.com.ua/ (далі – Місце проведення Акції).

 

4. Товари, які беруть участь в Акції

4.1. В Акції беруть участь товари з категорії ТВ, що реалізуються в мережі магазинів електроніки «Фокстрот», з переліком яких можна ознайомитися безпосередньо в магазинах або в інтернет-магазині за посиланням https://www.foxtrot.com.ua/ru/shop/led_televizory.html

4.2. Ця Акція дійсна лише для кінцевих споживачів Акційних товарів, що здійснюють їх придбання для власного споживання без комерційної мети.

 

5. Учасники Акції

5.1. В Акції можуть брати участь фізичні особи – громадяни України, яким на момент проведення Акції вже виповнилось 14 років та  які в Період проведення Акції здійснили покупку Акційного товару, що вказана в п. 4.1. Правил, та повністю погоджуються з умовами цих Правил (далі – «Учасник» або «Учасники»). Від імені Учасників віком від 14 до 18 років виступають виключно їхні батьки або інші законні представники, такі Учасники можуть бути допущені до реєстрації у Акції за умови наявності письмової згоди їх батьків або інших законних представників на участь у Акції і письмової згоди щодо прийняття цих Правил.

5.2. Не визнаються Учасниками та не мають права брати в ній участь:

– працівники Організатора, Виконавця й Технічного партнера та члени їхніх сімей;

– власники, працівники чи представники організацій, які виробляють або реалізують продукцію під ТМ «Lay’s» та члени їхніх сімей;

– власники та працівники рекламних агентств та партнерів, залучених до організації та проведення Акції, та члени їхніх сімей;

– іноземці та особи без громадянства;

– участь в Акції осіб з неповною дієздатністю, обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 

5.3. Учаснику для ідентифікації необхідно мати номер мобільного телефону, який використовується для реєстрації/участі в Акції згідно цих Правил.

5.4. Учасник під час участі у Акції зобов’язується:
- дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;

- дотримуватися цих Правил та вимог користування Сайтом www.promolays.foxtrot.com.ua;

- вказувати повну, коректну та достовірну інформацію, що вимагається цими Правилами у відповідних випадках;

- свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;

- не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність його участі в Акції та участі в Акції інших Учасників;

- зберігати  фіскальний чек, що підтверджує придбання Акційного товару (далі – Чек) до кінця Строку проведення Акції;

- надати на вимогу Організатора/Виконавця Акції  копію Чеку для додаткової перевірки на дотримання вимог Правил.

5.5. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим підтверджує своє ознайомлення з цими Правилами та повну й безумовну згоду з ними, а також надає згоду Виконавцю та Організатору на збір та обробку своїх персональних даних для цілей, зазначених в цих Правилах. Підтвердженням згоди на участь в Акції та згоди з Правилами є здійснення Учасником реєстрації Чеку на Сайті Акції.

5.6. Учасник, що не погоджується з умовами цих Правил, втрачає право на участь у Акції та право на отримання Заохочень, що вказані в розділі 6 цих Правил.

УВАГА! Учасник Акції має зберігати Чеки до 28.02.2021 року.

 

6. Фонд Заохочень

6.1. Фонд Заохочень Акції (надалі разом - Заохочення) складається з:

6.1.1. Заохочення 1 – ящик чіпсів ТМ «Lay’s», який містить 20 упаковок 133 г – 240 (двісті сорок) штук;

6.1.2. Заохочення 2 – акустична система HISENSE HS512 - 7 (сім) штук;

6.2. Кількість Заохочень обмежена та складає визначену цими Правилами кількість. Загальна кількість Заохочень може бути змінена за рішенням Організатора шляхом внесення відповідних змін до Правил.

6.3. Характеристики Заохочень, зазначених в цьому розділі Правил, їх колір, виробники/зміст/наповнення, модель  Заохочень тощо визначаються на розсуд Організатора. Зовнішній вигляд Заохочень може відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах та на Сайті. За якість та технічні характеристики Заохочень відповідальність несуть відповідні виробники таких товарів/безпосередні надавачі послуг. Заохочення можуть не відповідати  очікуванням Учасників.

6.4. Грошовий еквівалент Заохочень не нараховується та не виплачується. Всі Заохочення обміну та поверненню не підлягають.

6.5. Організатор/Виконавець не несуть ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання Заохочень Учасниками  після їх одержання, за неможливість Учасниками  скористатись наданими Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.

6.6. Заохочення можуть бути отримані Учасниками, що здобули право на отримання таких Заохочень, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Правилами.

6.7. Кожен Учасник Акції може отримати загалом не більше одного  Заохочення 1 та Заохочення 2 за весь Строк проведення Акції.

6.8. Переможець Акції може отримати Заохочення 2 лише після підписання документу про отримання Заохочення, умови та форма якого визначаються на розсуд Виконавця Акції або залученої ним третьої особи та оформлення всього пакета документів, зазначеного Виконавцем Акції в цих Правилах, та інших документів, які ґрунтуються на положеннях цих Правил.

Організатор/Виконавець не компенсує Учаснику Акції витрати пов’язанні з отриманням Заохочень Акції, якщо такий Учасник Акції прийняв рішення про отримання Заохочення іншим шляхом, ніж вказано у п.8.2 цих Правил (проїзд, проживання та інше).

 7. Умови участі в Акції та умови визначення Учасників, які мають право на отримання Заохочень.

7.1. Для того щоб взяти участь в Акції, особі, яка відповідає вимогам розділу 5 даних Правил, необхідно:

7.1.1.  протягом періоду проведення Акції, що визначений в п. 3.1. Правил, придбати від однієї (одна і більше) будь-яких одиниць Акційних товарів, що визначені в п.4.1. цих Правил;

7.1.2. зареєструвати Чек протягом Строку проведення Акції за допомогою програмно-технічного комплексу (використання спеціальної форми), заповнивши всі обов’язкові поля на Сайті www.promolays.foxtrot.com.ua

УВАГА! Під час реєстрації на Сайті, Учасник може вказати лише номер українського GSM-оператора.

7.2. На підтвердження реєстрації кожного Чеку за допомогою програмно-технічного комплексу (використання спеціальної форми) на Сайті, після завершення реєстрації Учасник на Сайті отримає відповідну відповідь про реєстрацію.

УВАГА! 1 реєстрація на Сайті може містити не більше 1-го Чеку.

7.3. Чек вважається зареєстрованим з моменту отримання Учасником «Відповіді про реєстрацію» на Сайті.

7.4. Після успішної реєстрації Чеку, він закріплюються за Учасником Акції, що його зареєстрував, та використовується при визначені Учасників Акції, які здобули право на отримання Заохочення.

7.5. Визначення Учасників, що мають право на отримання Заохочень (далі – Учасник, який отримав право одержати Заохочення) проводиться наступним шляхом:

7.5.1. Визначення Учасників, які мають право на отримання Заохочень 1, проводиться у наступному порядку:

7.5.1.1. для прийняття участі в розіграші Заохочення 1 Учасник Акції має зареєструвати 1 (один) Чек протягом доби в рамках Строку проведення Акції. Визначення проводиться серед всіх Учасників Акції, які виконали умови участі в Акції протягом попередньої доби, щодня, окрім вихідних та святкових днів, визначення за які проводяться у перший робочий день, що слідує за вихідним/святковим днем, за допомогою системи генерації випадкових чисел random.org. Щодня визначаються 5 Учасників Акції, які здобудуть право на отримання одного Заохочення 1 кожен. При проведенні визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Заохочень 1, визначаються 5 Резервних Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Заохочень 1, у разі відмови Учасника Акції від Заохочення 1/неможливості вручення Заохочення 1 з об’єктивних причин.  Виконавець та/або залучені ним треті особи інформують Переможців Акції про отримання ними права на отримання Заохочення 1 шляхом відправлення Viber або SMS повідомлення протягом 3 робочих днів від дня проведення розіграшу;

7.6.1.3. для прийняття участі в розіграші Заохочення 2 Учасник Акції має зареєструвати 1 (один) Чек протягом одного тижня (з понеділка по неділю) в рамках Строку проведення Акції. Визначення проводиться серед всіх Учасників Акції, які виконали умови участі в Акції протягом попереднього тижня, на наступний робочий день, що слідує за тижнем протягом якого проводилася реєстрація Чеків, за допомогою системи генерації випадкових чисел random.org. Щотижня визначається 1 Учасник Акції, який здобуде право на отримання одного Заохочення 2. При проведенні визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Заохочень 2, визначаються 5 Резервних Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Заохочень 2, у разі відмови Учасника Акції від Заохочення 2/неможливості вручення Заохочення 2 з об’єктивних причин. Виконавець та/або залучені ним треті особи інформують Переможців Акції про отримання ними права на отримання Заохочення 2 шляхом відправлення Viber або SMS повідомлення протягом 3 робочих днів від дня проведення розіграшу;

УВАГА! Факт реєстрації Чеку на Сайті означає, що Учасник ознайомився, а також повністю і безумовно погодився з усіма умовами і Правилами Акції.

7.7. Організатор/Виконавець  не компенсують будь-які витрати Учасників, які виникають у зв’язку з реєстрацією Чеків.

7.8. Всі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

7.9. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за достовірність та повноту наданої Учасниками інформації щодо контактів з ними.

7.10. Після визначення кожного з Учасників, які отримали право на отримання  Заохочення 2,  представник Виконавця та/або залучених ним третіх осіб зв'язується з Учасником за телефоном, який був вказаний Учасником при реєстрації Коду і просить надати документи, зазначені в п.8.2. цих Правил Виконавцю шляхом надіслання на електронну адресу, вказану таким представником.

 

8. Порядок та строки отримання Заохочень

8.1. Порядок та строки отримання Заохочень.

8.1.1. Заохочення 1 відправляються представниками Виконавця або залученими ним третіми особами у вигляді посилки відповідному Учаснику Акції, який здобув право на отримання Заохочення 1, у відділення Нової пошти, яке було вказано відповідним Учасником Акції при реєстрації Чеку на Сайті Акції протягом 7 календарних днів з дати оприлюднення результатів розіграшу на Сайті Акції. Якщо адреса відповідного Учасника Акції знаходиться на тимчасово окупованій території України та/або в зоні проведення ООС, Заохочення 1 надсилається у відділення Укрпошти чи Нової пошти, яке знаходиться поза межами вказаних територій та є територіально найближчим до адреси Учасника Акції..

8.1.2. Заохочення 2 відправляються представниками Виконавця або залученими ним третіми особами у вигляді посилки відповідному Учаснику Акції, який здобув право на отримання Заохочення 2, у відділення Нової пошти, яке було вказано відповідним Учасником Акції при реєстрації Чеку на Сайті Акції, протягом 14 календарних днів з моменту надання таким Учасником усіх необхідних для отримання Заохочення 2 даних згідно з умовами Правил. Якщо адреса відповідного Учасника Акції знаходиться на тимчасово окупованій території України та/або в зоні проведення ООС, Заохочення 2 надсилаються у відділенні Укрпошти чи Нової пошти, яке знаходиться поза межами вказаних територій та є територіально найближчим до адреси Учасника Акції.

УВАГА! Учасник Акції має надати скан копій документів, що посвідчують особу (паспорт) та інших документів вказаних у п.8.2. цих Правил

УВАГА! Організатор/Виконавець Акції має право перед відправкою Заохочень 2 вимагати від відповідного Учасника Акції пред’явити фотографію/сканкопію Чеку, який став переможним.

8.2. Учасник, який здобув право на отримання Заохочення 2 для його отримання повинен протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання повідомлення про перемогу в Акції (якщо інше додатково не буде узгоджене з представником Виконавця та підтверджене таким представником) направити Виконавцю Акції електронною поштою на адресу promolays.foxtrot@twiga.com.ua  та, за необхідності, шляхом надіслання на поштову адресу, що була повідомлена Учаснику представником Виконавця, наступні документи:

 • скан-копію власного паспорту громадянина України (1, 2, 3, 4 сторінка з реєстрацією),
 • скан-копію власної довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру,
 • інші документи за необхідності зокрема, але не обмежуючись, письмову згоду на проведення фото/відео зйомки в рамках Акції та вручення Заохочень, письмову згоду на використання імені та зображення Учасника в рекламі;
 • У разі визначення Учасником, який отримав право на одержання Заохочення 2, особи у віці від 14 до 18 років, такий Учасник надає вищевказані документи одного із батьків або іншого законного представника, із скан-копією підписаного одним із батьків або іншим законним представником письмового дозволу на отримання Заохочення особою у віці від 14 до 18 років, що зареєструвала відповідний Код, та документу, що підтверджує законність представництва від імені Учасника у віці від 14 до 18 років (свідоцтво про народження, у якому вказано особу, що надає дозвіл на участь в Акції, як одного із батьків Учасника у віці від 14 до 18 років; рішення органів  опіки і піклування про призначення відповідної особи опікуном/піклувальником такого Учасника; рішення суду про призначення відповідної особи опікуном/піклувальником такого Учасника).

8.3. Організатор/Виконавець/Технічний партнер Акції  не несуть відповідальності за роботу операторів мобільного зв’язку, будь-які помилки мобільного зв’язку, внаслідок яких Учасника не було повідомлено та/або було несвоєчасно повідомлено про те, що він був визначений як Учасник, який отримав право одержати одне із Заохочень, а також у разі надання неточної або недостовірної інформації щодо номеру телефону такого Учасника та у разі настання обставин непереборної сили.

УВАГА! Виконавець/Організатор не здійснюють відправку Заохочень на  територію зони проведення ООС (Операція об’єднаних сил), Автономну Республіку Крим та тимчасово окуповані території України.

Будь-які претензії від Учасників з причин вказаних вище у цьому пункті не приймаються та жодні компенсації не виплачуються.

 

 9. Обмеження

9.1. Одна особа має право брати участь в Акції з використанням лише одного номеру мобільного телефону. В разі виявлення використання однією особою більше одного номеру телефону для участі в Акції, така особа втрачає право на одержання будь-яких Заохочень в рамках цієї Акції.

9.2. Ідентифікаторами для оцінки, чи належать декілька телефонних номерів одній особі, є проживання за однією адресою, співпадіння декількох даних тощо.

9.3. З однієї IP-адреси можуть реєструватися не більше 5 (п’яти) учасників Акції. У випадку виявлення реєстрації більше 5 (п’яти) учасників, така IP-адреса блокується до кінця строку проведення Акції.

9.4. У випадку, якщо протягом доби один Учасник реєструє один і той самий Чек більше 3 (трьох) разів, такий Учасник блокується та не допускається до участі в Акції до завершення доби.

9.5. У випадку, якщо один і той самий Учасник був заблокований 3 (три) рази протягом строку проведення Акції, такий Учасник блокується та не допускається до участі в Акції до кінця строку завершення Акції. Такі Учасники втрачають право на одержання будь-яких Заохочень, не одержаних на момент недопущення Учасника до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають право на одержання жодних компенсацій.

9.6. Номери телефонів, IP-адреси, поштові адреси та інші дані Учасників, в діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника у більш вигідні умови у порівнянні з іншими Учасниками, не надання на вимогу Організатора/Виконавця Акції фотографій/сканкопій Чеку) не допускаються до подальшої участі в цій Акції. У цьому випадку Виконавець залишає за собою право на блокування IP-адреси, номеру мобільного телефону в рамках участі в Акції. Рішення про недопущення до подальшої участі в акції Учасників Акцій приймається самостійно Організатором/Виконавцем, і оскарженню не підлягає. Учасники, які були недопущені до подальшої участі в Акції незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Акції (до чи після отримання ними Заохочень), втрачають право на одержання будь-яких Заохочень, не одержаних на момент недопущення Учасника до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають право на одержання жодних компенсацій.

 

 10. Додаткові умови Акції.

10.1. Заохочення  можуть бути отримані Учасниками  лише на умовах цих Правил.

10.2. Заохочення обміну та поверненню не підлягають. Організатор та Виконавець не несуть відповідальності стосовно використання Учасниками Заохочень, після їх одержання Учасником.

10.3. Обов’язок по несенню усіх податкових зобов’язань у зв’язку з формуванням та врученням Фонду Заохочень Акції Переможцям Акції, врученням Заохочень, якщо інше не передбачено даними Правилами, покладається на Виконавця, з урахуванням норм чинного законодавства України.

10.4. Усі результати Акції остаточні й оскарженню не підлягають.

10.5. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор/Виконавець має право залучати будь-яких третіх осіб. Організатор/Виконавець/Технічний партнер Акції не несуть відповідальності за якість послуг операторів поштового, кур’єрського/електронного та телефонного зв’язку, а також операторів та інших служб транспортування/перевезення, що залучені в рамках Акції.

10.6. Організатор/Виконавець  залишає за собою право змінювати фонд Заохочень Акції та/або окремих видів Заохочень, або включити в Акцію інші Заохочення, не передбачені цими Правилами.

10.7. Зовнішній вигляд (колір, розмір) Заохочень, зазначений на рекламних матеріалах Акції, може відрізнятися від зовнішнього вигляду (кольору, розміру) Заохочень, які можуть отримати Учасники.

10.8. Організатор/Виконавець не несе жодної відповідальності за неотримання будь-яким з Учасників Заохочень, з будь-яких причин, у тому числі з причини невиконання (несвоєчасне виконання) своїх обов'язків Учасниками, передбачених цими Правилами, за настання обставин непереборної сили (форс-мажор) тощо.

10.9. Організатор/Виконавець не бере на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Заохочень. Організатор/Виконавець не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками  і прав на одержання Заохочень. Організатор/Виконавець не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

10.10. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі - Закон) Учасникам повідомляється:

10.10.1.  Володільцем персональних даних Учасників є Організатор;

10.10.2. Персональні дані Учасників обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;

10.10.3. з метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 10.10.2. цих Правил, обробляються ім’я, прізвище, по-батькові, ідентифікаційний номер, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, адреса реєстрації Учасників тощо;

10.10.4. з персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача третім особам), знеособлення, знищення персональних даних;

10.10.5. Розпорядником персональних даних Учасників є Виконавець, а також Технічний партнер Акції, їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом;

10.10.6. персональні дані Учасників  без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення, можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 10.10.2. цих Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;

10.10.7. Персональні дані Учасників будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду проведення Акції, після чого такі персональні данні Учасників Акції зберігаються з метою їх використання для рекламних та маркетингових цілей Організатора.  

10.10.8. Учасники  можуть відкликати згоду на обробку персональних даних  надіславши Володільцю персональних даних письмовий запит на адресу, яка вказана у цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Заохочень;

10.10.9. Учасники, які отримали право одержати відповідне Заохочення володіють всіма правами передбаченими статтею 8  Закону України «Про захист персональних даних».

10.11. Беручи участь в Акції кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації, його особистих даних Організатором, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою  (в тому числі, Учасник надає свою безумовну згоду на використання його імені та зображення в рекламі у відповідності із ст. 8 Закону України «Про рекламу), в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені та фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації на адреси та номери мобільних телефонів Учасників  повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників, створені під час проведення Акції та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю Організатора/Виконавця і використовуються без будь-якого відшкодування, при цьому винагорода за це входить до вартості отриманих Заохочень (без додаткових виплат). При цьому всі виключні майнові авторські та суміжні права, на використання об’єктів інтелектуального права, створених за участю Учасників, включаючи, але не обмежуючись: права на відтворення (в тому числі тиражування), на поширення, на імпорт, на публічний показ, на публічне виконання (сповіщення), на передачу в ефір, на повідомлення загалу по кабелю, на переклад, на переробку, є власністю Організатора. Учасники  автоматично дають згоду на подальшу передачу таких майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені з їх участю, з моменту їх участі у Акції.

10.12. Учасник, що здобув право на отримання Заохочення, не може передавати своє право отримати  таке Заохочення третім особам, у спадщину чи за договором дарування третім особам.

10.13. Правила Акції можуть бути змінені Організатором, про що буде повідомлено у спосіб, що вказаний в п. 2.2. цих Правил.

10.14. Організатор залишає за собою право використовувати номери мобільних телефонів та адреси електронної пошти Учасників та інші персональні данні Учасників Акції, які будуть зібрані за час проведення Акції, у власних маркетингових та рекламних цілях без отримання додаткової згоди Учасників. Беручи участь у Акції, кожен Учасник надає не обмежену строком згоду на отримання SMS-повідомлень на номер його мобільного телефону, письмових повідомлень на його поштову адресу, електронних повідомлень на його адресу електронної пошти. Зазначені повідомлення можуть містити новини та/або інформаційні/рекламні  повідомлення від Організатора.

10.15. Організатор/Виконавець Акції та Технічний партнер Акції не несуть відповідальності за неможливість отримати або в подальшому використати Заохочення Акції Учасником Акції згідно з умовами цих Правил, якщо така неможливість виникла не з вини Організатора/Виконавця/Технічного партнера Акції. Такий Учасник Акції не має права вимагати жодних пільг та компенсацій.

10.16. Організатор/Виконавець/Технічний партнер Акції не несуть відповідальності:

10.16.1. За коректне відображення сторінок Сайту на персональних комп’ютерах, планшетних комп’ютерах та мобільних пристроях:

 • експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на Території проведення Акції, і відбувається на вільний розсуд користувачів;
 • експлуатація яких відбувається з використанням VPN сервісів для перегляду та використання ПЗ та комп’ютерної програми;
 • горизонтальна роздільна здатність екранів яких менше 576 пікселів;
 • експлуатація яких відбувається з не оновленими до мінімально необхідних версій або не підтримують роботу веб-браузерів: Internet Explorer не нижче версії 11, Firefox не нижче версії 58, Chrome не нижче версії 64, Safari не нижче версії 11, iOS Safari не нижче версії 11.2, Chrome for Android не нижче версії 64;
 • які використовують для перегляду веб-браузери, що вбудовані в додатки сторонніх виробників (наприклад, мобільний додаток Facebook);
 • які працюють за допомогою операційних систем, експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на території та у строк проведення Акції, та відбувається на вільний розсуд користувачів;
 • які працюють за допомогою неліцензійних операційних систем, та іншого неліцензійного допоміжного програмного забезпечення (антивірусні програми та інші), експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на території та у строк проведення Акції, та відбувається на вільний розсуд користувачів.
 • технічні можливості та характеристики яких унеможливлюють коректне відображення Сайту

10.16.2. У разі надходження звернень на гарячу лінію Акції або за допомогою форми Зворотного зв’язку на Сайті та надання відомостей, зміст яких викладено у будь-якій формі про некоректне відображення або некоректну роботу Сайту і містить знімки екранів, які було змінено за допомогою вбудованого інструмента налагодження веб-браузера або шляхом монтажу графічних зображень, або у будь- який інший спосіб.

10.16.3. За коректність та безперебійність Інтернет-з’єднання, що забезпечується постачальником таких послуг.

10.16.4. За технічні помилки та/або збої у роботі Сайту, хостингу, що сталися з вини операторів мобільного зв’язку та/або внаслідок низької якості та/або переривання з’єднання мобільного зв’язку та/або внаслідок такого рівня мобільного зв’язку, що не може забезпечити якісне та безперебійне відображення Сайту.

10.17. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Офіційних Правил та/або питань, не врегульованих цими Офіційними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором/Виконавцем Акції. При цьому рішення Організатора/Виконавця Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.

 

 

Приєднуйся
до нас
у чат-ботах